Årsmøte i Ytre Sogn Turlag 2020

Arrangement

Dato
7. desember 2020 kl. 19:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
Ytre Sogn Turlag
Turområde
Fjordane, Nordhordland (se kart)
Dette arrangementet er over!

NB! PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN MÅ VI DESSVERRE AVLYSE BOKSLEPPET.

I TILLEGG MÅ VI FLYTTE ÅRSMØTET TIL HOTEL SOGNEFJORD OG HA PÅMELDING.

ALLE SOM YNSKJER Å DELTA PÅ ÅRSMØTET MÅ MELDE SEG PÅ TIL E-POST: ytresogn.turlag@dnt.no ELLER SMS TIL 99 35 53 14 INNAN FREDAG 4. DESEMBER MED NAMN OG TELEFONNUMMER.

HJARTELEG VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET I YTRE SOGN TURLAG!  

 

Årsmøtet i Ytre Sogn Turlag vert måndag 7. desember i  kommunestyresalen i Hyllestad frå kl. 19.00. 

Saksliste: 

 1. Godkjenning av innkallinga og saksliste  

 1. Val av ordstyrar og skrivar  

 1. Val av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen  

 1. Godkjenning årsmelding 2020

 1. Godkjenning rekneskap 2020 og budsjett 2021

 1. Handsaming tur- og aktivitetsplanar 2021 

 1. Val av styre og nemnder:                                                                                                                     

  - YST - leiar

  - YST - styremedlemmer

  - YST - varamedlemmer

  - Barnas Turlag Gulen - styremedlemmer

  - Barnas Turlag Hyllestad - styremedlemmer

  - Barnas Turlag Solund - styremedlemmer

  - Løypenemnd

  - Utsendingar med vara til årsmøte i SFT 

  - Revisorar

  - Valnemnd                                                                                                                                           

 2. Andre saker som medlemmar ynskjer at skal takast opp på årmøte må sendast styret seinast 23. november på e-post: ytresogn.turlag@dnt.no.

 

Frå kl. 20 vert det bokslepp for OPPTUR YTRE SOGN OG FJORDANE med blant anna turar frå kommunane våre. Torkjell Djupedal frå Selja Forlag vil fortelje om boka og bokarbeidet, vise bilete mm, og det blir høve til å kjøpe boka. 

 

Alle medlemmar og interesserte er hjarteleg velkommen til å delta.

Årsmøte i Ytre Sogn Turlag 2020

NB! PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN MÅ VI DESSVERRE AVLYSE BOKSLEPPET. I TILLEGG MÅ VI FLYTTE ÅRSMØTET TIL HOTEL SOGNEFJORD OG HA PÅMELDING. ALLE SOM YNSKJER Å DELTA PÅ ÅRSMØTET MÅ MELDE ...

Kontaktinformasjon: