Årsmøte i Ytre Sogn Turlag 2021

Arrangement

Dato
26. november kl. 18:00
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
Ytre Sogn Turlag
Turområde
Fjordane, Nordhordland (se kart)
Dette arrangementet er over!

Årsmøtet i Ytre Sogn Turlag vert fredag 26. november på Solund Leilighetshotell frå kl. 18.00. 

Vi startar årsmøtet med å servere julemiddag på deltakarane. Difor ynskjer vi tilbakemelding på kven som vil delta. Send ein sms til Marit, tlf. 99 35 53 14, innan måndag 22. november dersom du ynskjer julemiddag. Om du berre vil vere med på årsmøte, så starter det kl. 18.45.

Saksliste: 

 1. Godkjenning av innkallinga og saksliste  

 1. Val av ordstyrar og skrivar  

 1. Val av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen  

 1. Godkjenning årsmelding 2021

 1. Godkjenning rekneskap 2021 og budsjett 2022

 1. Handsaming tur- og aktivitetsplanar 2022 

 1. Val av styre og nemnder:                                                                                                                     

  - YST - leiar

  - YST - styremedlemmer

  - YST - varamedlemmer

  - Barnas Turlag Gulen - styremedlemmer

  - Barnas Turlag Hyllestad - styremedlemmer

  - Barnas Turlag Solund - styremedlemmer

  - Løypenemnd

  - Utsendingar med vara til årsmøte i SFT 

  - Revisorar

  - Valnemnd           

 2. Kontingentmodellen til SFT                                                                                                  

 3. Andre saker som medlemmar ynskjer at skal takast opp på årmøte må sendast styret seinast 14. november på e-post: ytresogn.turlag@dnt.no.

 

Alle medlemmar og interesserte er hjarteleg velkommen til å delta.

Årsmøte i Ytre Sogn Turlag 2021

Årsmøtet i Ytre Sogn Turlag vert fredag 26. november på Solund Leilighetshotell frå kl. 18.00.  Vi startar årsmøtet med å servere julemiddag på deltakarane. Difor ynskjer vi tilbakemelding på kven som vil delta. ...

Kontaktinformasjon: