Nye styrer i ytre sogn turlag

Etter årsmøtet i YST som var 22. November vart det konstituert nye styrer i de fleste gruppene. Sjå

organisasjonskart for  2016

og

bilder av styrer

Skrevet av Kari Einen 29. desember 2015