turhefte 2016

Turhefte YST
Turhefte YST

ENDELIG- 

 I 2016 vil vi ha med heile familien på tur. YST gjentek suksessen med
turhefte for Solund og Gulen. Vi har valt ut 10 turmål til heftet; nokre
turmål er som i fjor og nokre er nye av året. Alle turane er enkelt skildra
med tekst og kart. Turane høver for alle.
Dersom du har minst eit klipp i turheftet kan du levere inn og
vere med i trekninga om premiar. Personar med seks klipp eller meir
er med om ekstra fine premiar. I Gulen leverer du på Joker i Brekke
samt Bunnpris og Solgul Blomst i Sløvåg. I Solund leverer du på
Gjenbruket på Hardbakke.
Fleire Turhefte får du på Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke
samt på Bunnpris og Solgul Blomst i Sløvåg. I Solund får du fleire
turhefte på Gjenbruket og kommunehuset på Hardbakke.
Vi vil oppdatere på heimesida og FB når det er kommet klippetenger på  alle postane.
17.03.16 er desse klippetengene på plass::
Gulen:
Bufjellet
Piltevarden
høgefjellet
Solund:
Sperrefjellet
Ramnenipa Rundt
Råkeneset 

Pollatinden

Husefjellet, Hersvik

Her kan du bla i årets turhefte

http://issuu.com/markelvevag/docs/turpasset_2016_yst?workerAddress=ec2-54-221-99-176.compute-1.amazonaws.com

Ytre sogn turlag ynskjer deg god tur og vil takke alle sponsorer og de som støtter oss i arbeidet med turhefte. Utan de hadde vi ikkje fått det til.

Takk til sponsorer; Fjordkysten, Kystparken, Bunnpris Sløvåg, Norsk kystkulturakademi, Solund Leillegheitshotell, Stordalen Fjellstove, Vidar Hop Skyssbåter, Steinsund Marinesenter, Gulen Frivilligsentral, Spar Solund, MX sport Atleten, total reknskap, Erko Seafood, Sulejet skyssbåter, Wergelandsgruppa, NAGELLd AS, BKK, Enivest, Sport 1 Førde, Solundverft AS, Solgul Blomst, Steinsund entrepenørAS, Spar Eivindvik, Entrepenør Karsten Elnes, HAFS elektro, Solund rekneskap, Frivannsliv, Roy Nerdal, Sparebanken Sogn og Fjordane, Selja forlag, Firda Seafood og  Sunnfjord Energi.

Ei takk til Sparebankstiftinga og Marine Harvest for økonomisk støtte.

Ei ekstra takk til vår hovudsponsor Johny Birkeland.

Skrevet av Kari Einen 29. februar 2016