ORGANISASJONSKART

Styret i Ytre Sogn turlag er som vist på organisasjonskartet over.


Kontakt oss

E-post: ytresogn.turlag@dnt.no

Heimeside: www.ytresogn.dnt.no

Postadresse: Sognevegen 4295, 5961 Brekke

Facebook: ytresognturlag