Årsmelding Barnas Turlag Solund 2015

11. januar Råkeneset

01 februar KOM DEG UT Sildevika

30 mai. NAUTØY

06 juni Møte i fjøra, Sanden og Straumen

22-23 august. YSTEFJØRA Hardbakke

06 september Kom deg ut, sperrefjellet.

14 november. Lystur.Alt lys på solund

Antall turgåere:

V=83 B=76 (på dei 6 fyrste turane).

Ca.: 130 Barn og Vaksne på lysturen 14 oktober.

Styret 2015

Ingvill Storøy

Ingrid Elvevåg

Anne Lerpold (tropper av med flagget til topps).

Steinar Hugo Tangen (tar gjennvalg, nye to år).

Trond Osland (Leiar) har gjennomført aktivitetsleiar kurs.

Ein stor takk til Anne som har vært med i BTS frå starten og som var med å starta opp BT laget (men ho er gjerne med som turleiar på ein og anna tur. Flott).

Vil og takke resten av styret for ein god innsats i året som har gått. 

BTSolund har valgt å redusere antall turer slik at ein har større fleksibilitet til å delta/bidra på  andre arrangement . Turleiarane har valgt eigne turar noko som gjer at dei har eit eigarforhold/lyst å gå/vise frem området som turen går i.

Leiar var på felles samling i Selje, noko som anbefalast at fleire styremedlemmer deltek på.

BTSolund har i år samarbeida med Kulturskulen på møte i fjæra, og Alt lys på Solund under lysfestivalen.

Leiar: Trond Osland 18/11-15