Årsmelding YST 2017 

YST har hatt eit aktivt år i 2017. 

YST femner no om kommunane Gulen, Solund og Hyllestad. 

Det er Barnas Turlaggrupper i alle 3 kommunane. 

Det er ei felles UNG gruppe 

 

Yst har i 2017 311 medlemmer pr 01.11.17, dei er fordelt slik ; 

Familie hoved ;     26 

Hoved                     63 

Student                     9 

Honnør                   24 

Livsvarig                    1 

Barn                         41 

Skule                       38 

Husstand                19 

Familie husstand   90 

 

Det har i 2017 vore søkt litt mindre midlar enn tidlegare år, av ulike årsaker. Men der vi har søkt har det kome inn , slik at rekneskapen er ok- sjå denne. 

Johny Birkeland Transport er fortsatt vår hovedsponsor ut 2017. 

 

Samansetting av tillitsvalde i YST 2017 har vore slik :

Styret 

Leiar           Wenche Midthun 

Nestleiar    Mark Elvevåg 

Kasserar       Marit Gjersvold /Mona Birkeland

Skrivar/IKT  Kari Einen 

Styremdl       Liv Brekken Erene Wilberg Unni Kvellestad Akse 

Vara :  Linda Hantveit, Hege Hjartholm, Mona Birkeland 

 Revisorar : Hildegunn Rutledal og Ragnar Mundal 

 

BT Gulen 

Monica Reknes – leiar,Rita Høydal, Hege Hjartholm, Bodil Håvåg,Mariell Loua Stene 

 

BT Solund 

Ingvild Storøy-leiar, Ingrid Elvevåg, Karen Nessen,Gunn Marit Fossedal,   Marlen Trovåg 

 

BT Hyllestad 

Katarzyna Lylund  leiar ,Torun Mattson ,Oddhild Dokset Engedal Aleksandr Savchenko 

 

UNG :  

Hedda Mårstig,Åsne Lerpold Hauge, Dorte Lerpold Hauge, Rasmus Sørenstam, Gaute Haveland 


Møteboka til styret 

Det har vore helde 6 styremøter. Til møta har også leiarane til BT laga vore innkalla, og har delvis møtt. I tillegg har Linda Hantveit møtt som 1. vara og representant for ung gruppa. 

Vi har hatt møter mest i Gulen, men også i Hyllestad og i Solund. 

Det har vore ein del nytting av Skype 

 

Viktige saker gjennom 2017: 

 • Konstituering av styret desember 2016 

 • Ekstraordinært årsmøte i Bålen mars 2017; vedtatt at Hyllestad kommune vert med i YST 

 • Ambassadør og Grunnleggjande Turleiarkurs på Mjømna i april 

 • Friluftskule x3 i juni/august med stor suksess 

 • Ferskingkurs i august 

 • Styret m / BTlaga var invitert til stort fellesmøte i Solund; styremøte og våtkort 😊 

 • Mykje arbeid vart gjort med Turpasset – takk til dei som bidrog. 

 • Haustmøte til SFT: Liv og Wenche delstok frå YST, Ron som leiar for Naturvernutvalet. 

 

 1. Turar 

 • YST har hatt 8 fellesturar 

 • Fellestur utanfor YST gjekk i år på Ådneburen 

 • Bjørn West marsjen- 290 deltakarar på kort rute 

 • Tradisjonsturar: Trefjellsturen og opp Tveiteskardet 

 • I tillegg BT turar og UNG turar 

 • Totalt 45 arrangement 

 

        Nasjonale turdagar 

 • YST har hatt arrangement på Kom deg ut dagane i alle 3 kommunane, med unntak av KDU Vinter 2017 

 • Opptur 

 

 1. Profilering 

 • Tour de Fjords – der gjorde mange i alle grupper og aldrar ei fantastisk innsats 

 • Solunddagen 

 • Bjørn West 

 • Fjellfestivalen i Stordalen 

 

Midtveketurar 

Der har det vore varierande frammøte. Frå kun turleiar til 20 stk. 

             Sjekk Ut 

Dette er ein app som DNT har utvikla, og som alle kan laste ned fritt. Det er mange turmål i Noreg som er lagt inn der, bla har vi 12 i YST. 

             IKT 

Heimesida har vore litt nede, det går mykje tid til vedlikhald, samt at det har vore svært mykje anna som har krevd mykje tid. Mål for 2018 er at heimesida skal vere oppdatert og levande 

Facebook sidene er meir i bruk, og vert nytta til å annonsere turar, dele innlegg mm. 

e-posten er fornya ;ytresogn.turlag@dnt.no 

heile arkivet mm er no lagra i «one drive» skya; slik kan alle i styret og bt /ung følgje med og få tak i nødvendig info. 

 Det har vore eit travelt , krevjande og rikt år 😊 

 Wenche Midthun 

19.11.2017