Turprogram 2020.

I 2o2o har vi mange kjekke turar både for store og små på programmet. Vi har planer om mange kjekke kom deg ut aktiviteter, det blir de tradisjonelle turane som 3-fjellsturen i Gulen, Tveiteskaret, Ulvegreina, Lihesten og Bjørn West marsjen. 

Finn fra kalenderen og planlegg turåret i lag med oss

Klikk her også turprogrammet i PDF

Klar for tur i 2019
Klar for tur i 2019 Foto: Lillian Herlang