YST vaksen

Fellestur til Breidalsstøelen
Fellestur til Breidalsstøelen Foto: Tor Arne Hauge

YST, Ytre Sogn Turlag vart skipa i 

Wenche Midthun var leiar i starten.

YST femner om kommunane Gulen og Solund. Det er Barnas Turlag i begge kommunane

YST har i 2014 179 medlemmer.  Medlemstala er fordelt med 91 medlemmer i vakse lag, rekna frå 20 år og oppover.

Barnas Turlag Solund har 31 medlemmer og Barnas Turlag Gulen har 57 medlemmer. Dette er rekna frå 0  tom 19 år.

Vårt motto

Kjenn din kommune- og bruk den

Om oss