OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins and activities.

Råkeneset  DNT hytte er nå åpnet for booking. Les meir og book din tur til Råkeneset på UT.no


Kystled Solund

Kystled er eit unikt tilbod til

deg som søkjer friluftsaktivitetar og opplevingar langs kysten. 

UT.no

Les om mange fine turar på ut.no

Her finner du både om Råkeneset og kystledturar i Solund og Gulen

Våre samarbeidspartnere

TAkk for økonomisk støtte til prosjekt og aktivitet i 2020

Klikk her for å skrive tekst.